ใส่ใจ Video Clips

 • อธิบาย การทำงานของบริการใส่ใจ ป้องกันเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
 • อธิบาย การทำงานของบริการใส่ใจ ดูแลการเล่นเกม
 • อธิบาย การทำงานของบริการใส่ใจ ดูแลการสนทนาผ่านอินเตอร์เน็ต
 • ตัวอย่างการลงทะเบียนบริการใส่ใจ
  การลงทะเบียน 
  การตั้งค่าการใช้งาน 
  การชำระค่าบริการ 
 • ตัวอย่าง การติดตั้งบริการใส่ใจ
 • ตัวอย่าง การตั้งค่าการใช้งานบริการใส่ใจ
 •  ตัวอย่าง การดูรายงานบริการใส่ใจ
 •  ตัวอย่าง การเปิด/ปิด การทำงานบริการใส่ใจ
 • ตัวอย่าง การต่ออายุสมาชิกบริการใส่ใจ
 • ตัวอย่าง การแก้ไขการลงทะเบียนสมาชิกบริการใส่ใจ
 • ตัวอย่างการดูรายงานของบริการใส่ใจ
 •   รายงานการใช้งานทั้งหมด
  รายงานการเล่นเกม
  รายงานการสนทนาผ่านเน็ต(แชท)
  กราฟแสดง 5 เว็บไซต์ที่เข้าบ่อยที่สุด
   กราฟแสดง 5 เว็บไซต์ที่เข้าบ่อยที่สุด และเป็นเว็บไซต์ที่ไม่อนุญาต
  กราฟแสดง 5 ชื่อคู่สนทนาที่มีการแชทด้วยบ่อยที่สุด
  กราฟแสดง 5 โปรแกรมเกมที่เล่นนานที่สุด
  บริการตาวิเศษ
  การเปิดใช้บริการตาวิเศษ
  การดูภาพหน้าจอปัจจุบัน
  การดูรายงานตาวิเศษ